DTSH Anayasa Değişiklikleri

Doğu Türkistan Cumhuriyeti Anayasası, DTSH’nin işlevlerini düzenleyen en yüksek yasadır. Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti’nin orijinal üyeleri tarafından hazırlanmış ve onay için Sürgündeki Doğu Türkistan Parlamentosuna gönderilmiştir. Parlamento da 22 Kasım 2004’te Anayasayı kabul etti.

Anayasa, BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin ruhuna dayanarak, tüm Doğu Türkistanlıların hukuk önünde eşitliği ve haklardan ve özgürlüklerden yararlanmalarını garanti eder ve idarenin üç organı arasında açık bir güç ayrımı sağlar: yargı, yasama ve yönetici.

Yıllar içinde Anayasa düzenli olarak değiştirildi. Anayasa güncellenmiş ve 20 Nisan 2019’da Washington DC’de Özel Oturumda Parlamento tarafından onaylanmıştır.

Powered By EmbedPress