Doğu Türkistan Sürgün Hiükümeti Hakkında

ETGE 8. Genel Kurulu, Washington, DC – 10 Kasım – 12 Kasım 2019

Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti (DTSH), Doğu Türkistan’ı ve halkını temsil eden demokratik olarak seçilmiş resmi organdır.

Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti, Doğu Türkistan ve Uygur diasporasının önde gelen Uygur ve diğer Doğu Türkistanlı bağımsızlık liderleri tarafından 14 Eylül 2004’te Washington DC’de kuruldu.

Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti, temsili bir Parlamentoya sahip demokratik bir organdır. Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti’nin birincil liderleri: Başbakan, Cumhurbaşkanı, Başkan Yardımcısı, Parlamento Başkanı  ve Parlamento Başkan Yardımcısı, Doğu Türkistan diasporasının her yerinden Parlamento üyeleri tarafından demokratik olarak seçilir. Genel Kurulda. Başbakan, Meclis Başkanı, Meclis Başkanı ve Başkan Yardımcısının onayı ile Hükümetin Kabinesini oluşturur. Parlamento Üyeleri, kendi ev sahibi ülkelerdeki diaspora topluluğu tarafından seçilir. Seçimler her dört yılda bir yapılır ve Parlamento’nun tüm üyeleri dört yıllık bir dönem için hizmet verir ve yeniden seçilebilir.

Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti, Doğu Türkistan ve tüm halkı için bağımsızlığı, insan haklarını, dini özgürlüğü ve demokrasiyi barışçıl bir şekilde geri getirmeyi teşvik eden dünyadaki çoğu Doğu Türkistan ve Uygur örgütüyle yakın temaslara ve çalışma ilişkilerine sahiptir.

HÜKÜMET POLİTİKA BEYANI

  • Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti’nin genel misyonu, Çin’in Anavatanımızı işgaline ve sömürgeleştirmesine son vermek ve herkes için İnsan Hakları ve Özgürlüğü garanti eden laik, çoğulcu ve demokratik bir Cumhuriyet olarak Doğu Türkistan’ın bağımsızlığını yeniden tesis etmektir.
  •  Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti, uluslararası hukukun izin verdiği şekilde, Doğu Türkistan ve halkının çıkarlarını ilerletmek için mevcut tüm kaynakları diplomasi yapmak için kullanmayı amaçlamaktadır.
  •  Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti, Çin ve güçleri tarafından Doğu Türkistan ve halkına karşı yürütülen devlet terörü dahil olmak üzere her türlü terörizme açıkça karşı çıkıyor.
  • Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti, Doğu Türkistan ve halkının içinde bulunduğu kötü duruma sempati duyan tüm hükümetler, kuruluşlar ve bireylerle dostane ilişkiler geliştirmeyi amaçlamaktadır.
  • Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti, özellikle Doğu Türkistan’ı ve halkını aktif olarak destekleyen hükümetler, kuruluşlar ve bireylerle dostane ilişkiler geliştirmeyi amaçlamaktadır.
  • Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti, tüm hükümetlere, kuruluşlara ve liderlere, Doğu Türkistan’ı İşgal Altındaki Ülke olarak tanımanın yanı sıra Çin’in zulmünü bir soykırım olarak tanımaya çağırıyor.
  • Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti, dünyanın herhangi bir yerinde şiddetli çatışmalara karışan herhangi bir militan, cihatçı ya da diğer grup ve örgütlerle bağlantılı değildir ve onlarla da temas halinde değildir.
  • Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti, Çin hükümeti ve kuvvetleri dışında hiçbir ülkeyi, hükümeti veya insanı Doğu Türkistan ve halkına düşman olarak görmemektedir.