Ulusal Bayrak

Kök Bayraq (Gök Bayrak) – Doğu Türkistan Devlet Bayrağı

TARİHİ

20. yüzyılın başlarında, Doğu Türkistan’ın bağımsızlığını yeniden kazanmaya ve Çin işgalinden kurtarmaya çalışan Doğu Türkistan’da bir ulusal uyanış hareketi şekillenmeye başlamıştı. Birkaç yıl Ulusal Kurtuluş Savaşından sonra, bu amaç kısmen 12 Kasım 1933’te ilk Doğu Türkistan Cumhuriyeti’nin (12 Kasım 1933 – 16 Nisan 1934) Kaşgar’da kurulmasıyla gerçekleştirildi. 11 Kasım 1933’ün arifesinde, Doğu Türkistan Cumhuriyeti’nin on altı bakanı, Doğu Türkistan Bağımsızlık Derneği’nin devlet bayrağı olarak önerdiği Gök Bayrak’ı (Kök Bayraq) oybirliğiyle Doğu Türkistan Devlet Bayrağı olarak kabul etti.

Kök Bayraq [Gök Bayrak], ikinci Doğu Türkistan Cumhuriyeti’nin (12 Kasım 1944 – 22 Aralık 1949) Devlet Bayrağı olarak da kullanıldı. Doğu Türkistan’ın Çin Halk Cumhuriyeti’nin 1949’da işgalinden bu yana, Gök bayrak, Çin işgal kuvvetleri tarafından yasaklandı.

Doğu Türkistan Devlet Bayrağı Sembolizminin Açıklanması

• Mavi renk (arka plan) gökyüzünün renginden alınır ve Türk kültüründe gökyüzünü temsil eden baskın bir renktir, esasen mavi Türkleri temsil eder.

• Mavi renk aynı zamanda Göktürk Kaganlığı’nın (İmparatorluk) bayrağından gelir ve renk çok sayıda Türk imparatorluğunun ve ulus devletin bayrakları üzerinde de bulunur.

• Hilal muzaffer (yenilmez) kavramını temsil eder ve mutlaka bir İslami sembol değildir, aslında hilali İslam dünyasına sokan Türklerdir.

• Yıldız, Türk milletini temsil eder, aynı zamanda Ak Hun (Heptalit) İmparatorluğu ve diğer çeşitli Türk imparatorlukları ve devletlerinin bayrağında bulunur.

• Bu Gök Bayrak’ın başlangıçta Doğu Türkistan için Çin işgalinden kurtuluş ve bağımsızlık yolunda ölen 250.000 şehit kanıyla kazanıldığı belirtilmelidir.

• Gök Bayrak, Doğu Türkistan halkı için ulusal bağımsızlık ve özgürlüğün simgesidir.